Pravidla

Hraním na našem serveru souhlasíte s níže uvedenými pravidly. Neznalost pravidel neomlouvá.

1. Je zakázáno jakkoliv využívat zjištěných chyb, bugů a glitchů pro své zvýhodnění proti jiným hráčům.

2. Je zakázáno zatajení zjištěných chyb, bugů a glitchů a sdělování o nich hráčům, kteří potencionálně mohou takových chyb, bugů nebo glitchů využívat.

3. Je zakázáno používání jakýchkoliv módů, hacků, cheatů, skriptů za účelem zvýhodnění nad ostatními hráči nebo spolupracování s někým, kdo takových módů, hacků, cheatů používá. (Povolené modifikace jsou například OptiFine, MiniHUD apod.. Litematika je povolena pouze v případě stavby dekorativních objektů. Je ji ovšem zakázáno používat pro stavbu farem a staveb s účelem zisku coinů)

4. Je zakázáno jakkoliv spamovat jak v globálním chatu, tak v soukromých zprávách. (Za spam se považuje opakovaně psaná zpráva v krátkém časovém intervalu, úmyslné psaní Caps Lockem a zprávy, které dělají globální chat nepřehledným.)

5. Je zakázáno nerespektovat rozhodnutí člena Admin-Teamu či případné obcházení jeho rozhodnutí/postihů.

6. Je zakázáno jakékoli vulgární nebo neestetické chování (herní nick, skin, ...).

7. Je zakázáno urážet, obtěžovat nebo zesměšňovat ostatní hráče.

8. Je zakázáno psát vulgární slova, výrazy a zkratky, následně taky podněcovat k užívání návykových látek od 07:00 hod. do 24:00 hod. Za vulgarismy se považují i taková slova, výrazy a zkratky s jakoukoli cenzurou bez ohledu na korektnosti počtu cenzurovaných znaků v daném slově. Urážet hráče nesmíte ani mezi 00:00-7:00. Používání rasistických nadávek a výrazů po půlnoci je taktéž zakázáno.

9. Je zakázáno obtěžovat admin team zbytečnými dotazy, informacemi a návrhy. (Většinu času pracujeme, tudíž nemáme vždy čas vám např. ohodnotit stavbu atp. Berte na to ohledy.)

10. Je zakázáno propagovat jiné servery jakýmkoli způsobem.

11. Je zakázáno trollení hráčů, vyvolávání konfliktů a provokování ostatních hráčů a členů Admin-Teamu.

12. Je zakázáno griefovat a mařit hru ostatním hráčům jakýmkoli způsobem.

13. Je zakázaný multiaccount. Pokud bude mít člen A-teamu podezření, že se jedná o mutliaccount, může preventivně hráče zabanovat. Hráč si může zažádat o unban na našem Discordu doložením dostatečných důkazů, že se o multiaccount nejedná.

14. Je zakázáno celkově nevyhovět výzvě člena A-Teamu, která byla použita za účelem zlepšení kvality serveru, atd.

15. Jestliže nahlašuješ hráče, který porušil pravidlo a admin zrovna u toho nebyl, tak si zapamatuj, že bez jakéhokoliv důkazu ho nemůžeme jakkoliv potrestat.

16. Veškeré reklamy jsou povoleny pouze tehdy, pokud máte svolení od majitele serveru na konkrétní reklamu a máte ji nahlášenou kterémukoli členovi A-teamu s doloženými důkazy. V opačném případě je jakákoli reklama zakázána.

17. Rozhodnutí o trestu nebo vyhození z white-listu je zcela na uvážení a rozhodnutí člena A-Teamu, který nemá povinnost cokoliv dokazovat.

18. Je zakázáno obchodovat s herními předměty a herní měnou za účelem osobního zisku (Je povolen prodej věcí ze storu).

19. Své dotazy primárně směrujte na Helpery nebo Moderátory.

20. Je zakázáno zneužívat reporty jakýmkoliv způsobem.


Upozorňujeme, že z důvodu pravidla č.5. a č.8., nám jsou viditelné Vaše soukromé zprávy. Prosíme proto, aby jste se zdrželi psaním různých soukromých či osobních údajů. Mějte na vědomí, že do těch zpráv vidíme a nelze je označit za úplně soukromé. Využijte je tedy prostřednictvím různých domluv ve hře či jiných záležitostí.

1. Je zakázáno stavět či jinak upravovat nebo ničit krajinu v bezprostřední blízkosti jiné resky. Správnou vzdálenost určí člen A-teamu pouze při stížnosti majitele původní resky, a to podle toho, zda-li se jedná o mob-farmu nebo běžnou stavbu.

2. Je zakázáno žebrat o itemy, peníze a různé další předměty.

3. Je zakázáno stavět jakékoliv redstone obvody, farmy a tile entity které by mohly uškodit serveru na výkonu. (Počítá se i nadměrný počet item framů, armor standů, villagerů atd. na 1 chunk - nadměrný počet vyhodnocuje člen A-Teamu)

4. Je zakázáno AFK farmit moby, hodiny a bloky bindem, programem 3. strany, modifikovaným klientem apod.

5. Je zakázáno konstantně pokládat cokoliv, co je při pohnutí pistonem nebo proudem vody zničeno, za účelem zisku coinů a XP.

6. Je zakázáno okrádat hráče jakýmkoli způsobem. (Za krádež se považují i podvody s přejmenováním předmětů a následné jejich prodávání se záměrem oklamat kupujícího např. přejmenování Wither Rose na Mythic klíč, a podvody v oblasti "výherních automatů".)

7. Je zakázáno AFK pokládat jakékoli bloky před hlavy pistonů za účelem zisku coinů nebo XP.

8. Je zákázáno klamat a podvádět nováčky na serveru za jakýmkoli účelem.

9. V případě neaktivity víc jak 31 dnů bude vaše residence smazána

10. Nikdo z admin-teamu svými právy nezasahuje do hry ať už změnou počasí, času, givnutí itemů aj.

11. Je zakázáno úmyslně ničit přírodu (Lavacasty, házení random bloků pod sebe při běhání, velké těžení krajiny - používejte těžební svět /warp tezba, atd.)

12. Pokud hráč něco postaví/získá, patří mu to i když nemá residenci. Je zakázáno ničení/zareskování věcí, které očividně postavil jiný hráč (I když to není pod ochranou residence)
Pravidlo neplatí, pokud došlo k automatickému smazání resky, což je případ na serveru EarthMC a Magma.

13. Je povolené mít zatíženou myš a kopat pouze v případě reagování na výzvy A-Teamu

14. Je zakázáno blokovat ostatní hráče při těžení na /blocky

15. Pokud dojde k automatickému smazání vaši residence, tak nemáte právo na návrat vašeho majetku

16. Zákaz porušení stanovených limitaci u farem. Cactus farma: 1x 96x48x96. Redstone farmy: 1x 40x60x40, 2x 30x60x30, pod redstone farmy spadají např. melouny, sugar cane, bambus, kelp atd...
Pravidlo platí jen na EarthMC

17. Pokud má hráč jako výhodu Armor Stand na spawnu a je neaktivní víc jak měsíc, máme právo jeho Armor Stand zničit

18. Je zakázáno „lákat" hráče na místa, kde jim hrozí smrt ve prospěch získání jejich itemů nebo kde jim hrozí smrt a následná permanentní ztráta itemů způsobena smrtí (void, láva).

19. Z důvodu nefunkčního anti AFK-systému proti proudu vody, je zakázáno využívat zamezení AFK statusu tímto způsobem

NOVÉ 20. Je zakázáno dávat jakékoliv reklamy do aukce (Například přejmenovaný item, který odkazuje na váš pwarp, či jiné propagační účely)

1. Je zakázáno žebrat o itemy, peníze a různé další předměty.

2. Je zakázáno „lákat" hráče na místa, kde jim hrozí smrt ve prospěch získání jejich itemů nebo kde jim hrozí smrt a následná permanentní ztráta itemů způsobena smrtí (void, láva).

3. Je zakázáno stavět jakékoliv redstone obvody, farmy a tile entity které by mohly uškodit serveru na výkonu.

4. Je zakázáno okrádat hráče jakýmkoli způsobem.

5. Je zákázáno klamat a podvádět nováčky na serveru za jakýmkoli účelem.

6. Nikdo z admin-teamu svými právy nezasahuje do hry ať už změnou počasí, času, givnutí itemů aj.

7. Je povolené mít zatíženou myš a kopat pouze v případě reagování na výzvy A-Teamu

8. Je zakázáno blokovat ostatní hráče při těžení na /blocky

9. Je zakázáno používat hoppery u kaktus farem, náhradou jsou Collector Minioni

10. Je zakázáno konstantně pokládat cokoliv, co je při pohnutí pistonem nebo proudem vody zničeno, za účelem zisku coinů a XP.

11. Zákaz porušení stanovených limitaci u farem. Cactus farma: 1x 64x32x64. Redstone farmy: 1x 30x50x30, 2x 20x50x20, pod redstone farmy spadají např. melouny, sugar cane, bambus, kelp atd...

12. Pokud má hráč jako výhodu Armor Stand na spawnu a je neaktivní víc jak měsíc, máme právo jeho Armor Stand zničit

13. Z důvodu nefunkčního anti AFK-systému proti proudu vody, je zakázáno využívat zamezení AFK statusu tímto způsobem

NOVÉ 14. Je zakázáno dávat jakékoliv reklamy do aukce (Například přejmenovaný item, který odkazuje na váš pwarp, či jiné propagační účely)

1. Být slušný v jakémkoliv ohledu.

2. Používat místnosti jen k tomu, k čemu jsou doopravdy určeny.

3. Zákaz propagace jiných Minecraft serverů či jiných Discord serverů.

4. Zákaz zbytečného pingování členů a-týmu.

5. Zákaz nevhodných výrazů přes reakce.