Pravidla

S hraním na našem serveru souhlasíte s níže uvedenými pravidly.

1. Je zakázáno jakkoliv využívat zjištěných chyb, bugů a glitchů pro své zvýhodnění proti jiným hráčům.

2. Je zakázáno zatajení zjištěných chyb, bugů a glitchů a sdělování o nich hráčům, kteří potencionálně mohou takových chyb, bugů nebo glitchů využívat.

3. Je zakázáno používání jakýchkoliv módů, hacků, cheatů, za účelem zvýhodnění nad ostatními hráči nebo spolupracování s někým, kdo takových módů, hacků, cheatů používá. (Povolené modifikace jsou například OptiFine, Litematica, MiniHUD apod.)

4. Je zakázáno jakkoliv spamovat jak v globálním chatu, tak v soukromých zprávách. (Za spam se považuje opakovaně psaná zpráva v krátkém časovém intervalu, úmyslné psaní Caps Lockem a zprávy, které dělají globální chat nepřehledným.)

5. Je zakázáno nerespektovat rozhodnutí člena Admin-Teamu či případné obcházení jeho rozhodnutí/postihů.

6. Je zakázáno jakékoli vulgární nebo neestetické chování (herní nick, skin, ...).

7. Je zakázáno urážet, obtěžovat nebo zesměšňovat ostatní hráče.

8. Je zakázáno psát vulgární slova, výrazy a zkratky od 07:00 hod. do 24:00 hod. Za vulgarismy se považují i taková slova, výrazy a zkratky s jakoukoli cenzurou bez ohledu na korektnosti počtu cenzurovaných znaků v daném slově.

9. Je zakázáno obtěžovat admin team zbytečnými dotazy, informacemi a návrhy. (Většinu času pracujeme, tudíž nemáme vždy čas vám např. ohodnotit stavbu atp. Berte na to ohledy.)

10. Je zakázáno propagovat jiné servery jakýmkoli způsobem.

11. Je zakázáno trollení hráčů, vyvolávání konfliktů a provokování ostatních hráčů a členů Admin-Teamu.

12. Je zakázáno griefovat a mařit hru ostatním hráčům jakýmkoli způsobem.

13. Je zakázaný multiaccount.

14. Je zakázáno celkově nevyhovět výzvě člena A-Teamu, která byla použita za účelem zlepšení kvality serveru, atd.

15. Jestliže nahlašuješ hráče, který porušil pravidlo a admin zrovna u toho nebyl, tak si zapamatuj, že bez jakéhokoliv důkazu ho nemůžeme jakkoliv potrestat.

16. Je dovoleno používání vulgárních výrazů po půlnoci až do 7:00 ráno. Za použití vulgarit na hráče v těchto hodinách bude trest vyšší.

17. Veškeré reklamy jsou povoleny pouze tehdy, pokud máte svolení od majitele serveru na konkrétní reklamu a máte ji nahlášenou kterémukoli členovi A-teamu s doloženými důkazy. V opačném případě je jakákoli reklama zakázána.

18. Je povoleno max. 5 účtů z jedné IP adresy. Pokud bude mít člen A-teamu podezření, že se jedná o mutliaccount, může preventivně hráče zabanovat. Hráč si může zažádat o unban na našem Discordu doložením dostatečných důkazů, že se o multiaccount nejedná.

19. Rozhodnutí o trestu nebo vyhození z white-listu je zcela na uvážení a rozhodnutí člena A-Teamu, který nemá povinnost cokoliv dokazovat.

20. Své dotazy primárně směrujte na Helpery nebo Moderátory.


Upozorňujeme, že z důvodu pravidla č.5. a č.8., nám jsou viditelné Vaše soukromé zprávy. Prosíme proto, aby jste se zdrželi psaním různých soukromých či osobních údajů. Mějte na vědomí, že do těch zpráv vidíme a nelze je označit za úplně soukromé. Využijte je tedy prostřednictvím různých domluv ve hře či jiných záležitostí.

1. Je zakázáno stavět či jinak upravovat nebo ničit krajinu v bezprostřední blízkosti jiné resky. Správnou vzdálenost určí člen A-teamu pouze při stížnosti majitele původní resky, a to podle toho, zda-li se jedná o mob-farmu nebo běžnou stavbu.

2. Je zakázáno použití /advertise pro jiné účely než inzerci.

3. Je zakázáno žebrat o itemy, peníze a různé další předměty.

4. Je zakázáno stavět jakékoliv redstone obvody, farmy a tile entity které by mohly uškodit serveru na výkonu. (Počítá se i nadměrný počet item framů, armor standů, villagerů atd. na 1 chunk - nadměrný počet vyhodnocuje člen A-Teamu)

5. Je zakázáno AFK farmit moby a bloky bindem, programem 3. strany, modifikovaným klientem apod.

6. Je zakázáno konstantně pokládat cokoliv, co je při pohnutí pistonem nebo proudem vody zničeno, za účelem zisku coinů a XP.

7. Je zakázáno okrádat hráče jakýmkoli způsobem. (Za krádež se považují i podvody s přejmenováním předmětů a následné jejich prodávání se záměrem oklamat kupujícího např. přejmenování Wither Rose na Corrupted key, a podvody v oblasti "výherních automatů".)

8. Je zakázáno AFK pokládat jakékoli bloky před hlavy pistonů za účelem zisku coinů nebo XP.

9. Je zákázáno klamat a podvádět nováčky na serveru za jakýmkoli účelem.

10. V případě neaktivity víc jak 30 dnů bude vaše residence smazaná a oblast regenerována z důvodu uvolnění místa pro ostatní.

11. Nikdo z admin-teamu svými právy nezasahuje do hry ať už změnou počasí, času, givnutí itemů aj.

1. Je zakázáno žebrat o itemy, peníze a různé další předměty.

2. Je zakázáno „lákat“ hráče na místa, kde jim hrozí smrt ve prospěch získání jejich itemů nebo kde jim hrozí smrt a následná permanentní ztráta itemů způsobena smrtí (void, láva).

3. Je zakázáno stavět jakékoliv redstone obvody, farmy a tile entity které by mohly uškodit serveru na výkonu.

4. Je zakázáno okrádat hráče jakýmkoli způsobem.

5. Je zákázáno klamat a podvádět nováčky na serveru za jakýmkoli účelem.

6. Nikdo z admin-teamu svými právy nezasahuje do hry ať už změnou počasí, času, givnutí itemů aj.

1. Je zakázáno bezdůvodně ničit krajinu a v blízkosti ostatních hráčů.

2. Je zakázáno ničit stavby ostatních hráčů.

3. Je zakázáno stavět jakékoliv redstone obvody, farmy a tile entity které by mohly uškodit serveru na výkonu.

4. Je zakázáno okrádat hráče jakýmkoliv způsobem.

5. Nikdo z admin-teamu svými právy nezasahuje do hry ať už změnou počasí, času, givnutí itemů aj.

6. Na tomto serveru jsou povolené nadávky v menší míře.

7. Jsou povoleny bugy, pouze které jsou schválené společností Mojang.