FAQ

- /kit
- Různé eventy
- /vote (HC se vám přičtou hned, ale klíč dostanete až po dovýšení VoteParty, nebo až té následující)

- Automatické založení resky: /res auto
- Ruční založení resky: Vybráním krajních bodů dřevěnou motykou a poté /res select vert a nakonec /res create <název>
- Rozšíření resky: /res expand <jméno_resky> <počet_bloků> a rozšíří to oblast, kam se právě koukáte (např. /res expand residence 2)
- Přidání hráče do resky: /res padd <jméno_hráče> (celkové permise)
- Odebrání hráči z resky: /res pdel <jméno_hráče>
- Udělení permisí hráči: /res pset <jméno_hráče> <vlajka> true
- Nastavení vlajek: /res set nebo /res set <vlajka> <true/false>
- Seznam vlajek: /res flags
- Přidat spolumajitele: /res pset <jméno_hráče> admin true
- Zrušení resky: /res remove <jméno_resky> (pro potvrzení /res confirm)
- Darování resky: /res give <jméno_resky> <jméno_hráče> (pro potvrzení kliknout na zprávu v chatu)
- Limit resky: /res limits
- Další příkazy: /res

- Založit: /pwarp set <název>
- Smazat: /pwarp remove <název>
- Jakékoliv nastavení: /pwarp settings <název>
- Další příkazy: /pwarp help

- Přes zaměstnání: /prace
- Přes chestshopy: Založení obchodu zmíněno níže
- Přes aukce: /ah
- Přes výkup: /shop ➜ Výkup Itemů
- Obchodování: /trade

- Nástup a odchod z práce lze přes příkaz: /prace
- Kolik jaká práce vydělává: /jobs info <zaměstnání>
- Statistika práce: /jobs stats <jméno>
- Žebříček práce: /jobs top <zaměstnání>
- Více commandů: /jobs
- Při obchodování (/trade) s Jobs XP musíte mít oba hráči stejnou práci!

- Otevření menu aukcí: /ah
- Přidání věcí do aukce: /ah sell <cena> <množství>

- Položíte bednu, na kterou dáte cedulku v následujícím formátu:
Pepa <Jméno_hráče>
32 <množství>
B 50:40 S (B cenaproNákup):(S cenaproVýkup)
Diamond <název_itemu>
- Název itemu, který máte napsat na cedulku, zjistíte přes příkaz /iinfo (musíte ten item držet v ruce)

- Nákup tagů: /shop ➜ Coin Obchod ➜ Tagy
- Nastavení tagu: /tags

- Příkaz /nick a poté použití barev a formátu (celkové formátování nalezneš zde)
- Příklad: /nick &4&oJméno obarví nick Jméno na červeno s kurzívou, barva musí být před formátem, v opačném případě formát ztratí
- Nick může mít více barev, stačí napsat znovu kód barvy za část vašeho nicku, např. /nick &4Jmé&6no
- Dále můžete využít kromě klasického formátování hex kódy barev, které naleznete v /colorpicker
- RGB přechod barev uděláte přes hex kódy barev přidáním > za první kód a < za druhý kód ve formátu /nick {#XXXXXX>}Jméno{#XXXXXX<} (např. /nick {#e60000>}Pepa{#d3e600<})

- Coiny: /shop ➜ Coin Obchod a Halmine Obchod, /ah, chestshopy
- Halcoiny: /shop ➜ Halcoin Obchod a Halmine Obchod

- VIP se aktivuje při platbě přes PayPal automaticky, v ostatních případech ho nastaví Technik
- VIP výhody lze zjistit na našem webu nebo při napsání příkazu /vip
- Všechna VIP jsou globální
- Aktivace VIP přes vstupenku: /shop

- Zkus vydržet alespoň hodinku, platba se mohla někde zaseknout nebo se zpracovává
- V případě delší čekací doby kontaktuj vedení přes Discord

- Dynmapa je k dohledání na našich webových stránkách
- Ve hře můžete zobrazit dynmapu po napsání příkazu /mapa

- Povoleny jsou pouze takové mody a modifikace, které vás nezvýhodní proti ostatním hráčům
- Určitě je důležité znát a dodržovat pravidla, která jsou na našem webu, nebo ve hře /pravidla

- Držet item, který chcete označit, v ruce, a napsat do chatu [item]