SEZNAM ENCHANTŮ

  • Tier I
  • Tier II
  • Tier III
  • Tier IV
  • Tier V
  • Tier VI

TIER I

Aquatic

Helmet

Poskytuje trvalé dýchání pod vodou

Auto Smelt

Pickaxe

Rudy se automaticky taví, když je vytežíš

Bone Crusher

Sword

Šance většího poškození Skeletonům

Confusion

Axe

Šance poškodit hřáče efektem Nausea

Death Punch

Sword

Šance většího poškození Zombie

Decaption

Axe

Oběti mají šanci upustit hlavu při smrti

Epicness

Sword

Dělá particly a zvukové efekty

Experience

Tools

Šance získat zkušenosti z těžby bloků

Forcefield

Sword

Šance odhodit soupeře

Glowing

Helmet

Poskytuje trvalé noční vidění

Headless

Sword

Oběti mají šanci upustit hlavu při smrti

Insomnia

Sword

Dává protivníkovi zpomalení a způsobuje zmatek

Obliterate

Sword

Extrémní knockback

Oxygenate

Pickaxe

Doplňuje kyslík po rozbití bloku pod vodou

Rebreather

Pickaxe

Možnost znovu získat vzduch při těžbě pod vodou

Shuffle

Armor

Přehazuje protivníkův hotbar

Smelting

Pickaxe

Šance tavit vytěžené bloky

Strike

Sword

Šance zasáhnout soupeře bleskem